Form Forum Studio - Stockholm

Form Forum Studio - Stockholm

Art - Design - Handicraft - Studio

Information om verksamheten i och kring Form Forums ateljé/studio; tidigare i Vallby på Österlen med galleri, numera i Stockholm.

Sommarutställning 2 juli - 9 augusti

Form Forums galleriPosted by Form Forum 2015-06-15 14:54:49
Sommarutställning på temat "Avtryck från Österlen"

Torbjörn Larsson; foto - Jean-Paul Darphin; måleri

Öppet: torsdag - söndag. kl. 13 - 17

Mer information tillkommer snart.

I en gemensam utställning och med skilda tekniker och uttryck skildrar vi avtryck, intryck, upplevelser av karaktäristiska platser och miljöer samt årstider och väderlekar som präglar bygderna omkring oss.

Torbjörn Larsson, f. 1968.
Torbjörn växte upp på en liten gård i Östergötland. Blev tidigt intresserad av fotografi och har de senaste 20 åren levt på uppdragsfotografi för tidningar, företag och myndigheter. Den dokumentära bilden är det som främst intresserat honom och det har fört honom på reportageresor runt om i världen. Han har bott längre perioder i Köpenhamn, New York, Sydney och Jerusalem Det är först på senare år som landskapet börjat intressera honom, fotografiskt, då det alltid fanns omkring honom när han växte upp.
Utbildad bl.a. vid Kungl. konsthögskolan, Berghs; International Center of Photography i New York.

Han är bosatt sedan 2010 på Österlen och medlem i Östra Skånes Konstnärsgille. Representerad av Redux Pictures i New York. Driver galleriet "Vardagsrummet" i Borrby.

Mera om Torbjörn: www.torbien.com

Foto Torbjörn Larsson. Ale stenar.

Jean-Paul Darphin, f. 1948.
För CV, se "om mig"; under kategorier i högerspalten.
Född i Le Havre, Frankrike; bosatt i Sverige sedan 1971.
Konstnär, formgivare; kultur-, industri- och arkitekturhistoriker; verksam inom museiverksamheten och kulturmiljövården som antikvarie och byggnadsantikvarie sedan 1978.
Har ateljé och galleri i Vallby sedan 2011.

Akvarell JP Darphin. Efter skörden 2.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.