Form Forum Studio - Stockholm

Form Forum Studio - Stockholm

Art - Design - Handicraft - Studio

Information om verksamheten i och kring Form Forums ateljé/studio; tidigare i Vallby på Österlen med galleri, numera i Stockholm.

CV JP Darphin

Om mig / Jean Paul DarphinPosted by Form Forum 2012-06-19 00:11:14
Om Jean Paul Darphin:
Född 1948 i Le Havre, Frankrike (Normandie).
Bosatt i Sverige sedan 1971.

Utbildning:
Kvällskurser på konstakademin i Le Havre, Frankrike. 1966
Gesällbrev; skylt- och dekormåleri vid Ecole Blot. Reims, Frankrike. 1967-1968
Konstakademin i Le Havre, Frankrike. Grundutbildning med 12 olika ämnen. 1968-1970
Gäststudent i måleri vid Finlands Konstakademi, Helsingfors. 1970-1971
Gäststudent vid Finlands Konstindustriskola, inredningsarkitektur, Helsingfors. 1970-1971.

Universitetsstudier vid Uppsala och Stockholms universitet samt vid arkitekturskolorna i Stockholm och Lund. 1975-1988. Fil.kand vid Stockholms universitet. 1981.
Betyg i bl.a. konstvetenskap, etnologi, arkeologi, bebyggelsehistoria, byggnadsvård, kulturmiljövård, varsam ombyggnad, bostadssanering.
Kung. Konsthögskolans Arkitekturskola. Stockholm. Byggnadsrestaureringslinjen. 1989-1992

ICCROM; Unescos institut i Rom. Architectural Conservation. 1994.

KTH. Stockholm. Forskarutbildning. Teknik- och Vetenskapshistoria / Industriminnesforskning. 1995-1998.

Yrkesliv
Konsthantverkare. 1971-74. Verksam inom museiverksamheten och kulturmiljövården som intendent, antikvarie, byggnadsantikvarie, senast kommunantikvarie. 1978-2011
Egen konsultverksamhet inom kulturmiljövården i firman Arkindus sedan 1995. Se www.arkindus.net

Har drivit butiker i Malmö, på Gotland och i Uppsala; ateljé och galleri i Vallby (Österlen).

Omfattande publicistverksamhet inom kultur- och arkitekturhistoria samt kulturmiljövården; bl.a. artiklar, rapporter och flera böcker.

Konstnärliga meriter
Samlingsutställningar: Lunds Konsthall 74, Liljevalchs Konsthall 74, Härnösands Konsthall 75, Uppsala Konsthall 82.
Representerad i kommunens samlingar; staden Le Havre (Frankrike).
Separata utställningar: på Galleri Form Forum, Vallby. 2012-2016.
Samlingsutställning: på Galleri Form Forum på temat "Landskap fr. Österlen, tillsammans med fotografen Torbjörn Larsson. 2015.
Separatutställning; Galleri Svea (Stockholm). 2016
Samlingsutställning; Stockholms konstsalong. 2018.
Separatutställning; Strandbygdsmuseet, Ljugarn. 2018

Övrigt

Skrev poesi (på franska) och medproducerade flera poesiföreställningar; 1967-1970.
Har medverkat i ett 40-tal filmer, huvudsakligen reklamfilmer, sedan 2008.

  • Comments(0)//blogg.formforum.net/#post18